Skolens bestyrelse

 

På billedet herover fra venstre mod højre: Katrine L J, Kathrine D, Bjarke, Eva, Lars, Anton (som nu er afgået som elevforeningsformand), Hanne, Kristine og Lisbeth  (Betina, Camilla og Emilie mangler…)

Formand
Lars Paludan-Müller
Furesø Parkvej 52
2830 Virum

Næstformand
Kathrine Degn
Helgolandsgade 38, st tv
7500 Holstebro

Eva Kring
Lundebjerggaardsvej 248, 2B.
2740 Skovlunde

Lisbeth Qvortrup
Kystvejen 27, 4. th
8000 Aarhus C

Betina Braüner
Holmevej 258
8210 Højbjerg

Bjarke Refslund
Næsbyvej 9
8270 Højbjerg

Katrine Laumann Jørgensen
Søvej 5
8220 Brabrand

Elevforeningsrepræsentanter:
Camilla Sillesen
Tammerisvej 38
8240 Risskov

Emilie Westh Wold
Frejasgade 8, 3th
2200 København N

Suppleanter:
Hanne Damtoft
Skovbyvej 5
6230 Rødekro

Kristine Mulvad Jensen
Skydebanegade 15, st. th
1709 København V

Om skolekredsen
Skolekredsen udgør sammen med elevforeningen Uldum Højskoles bagland. På årsmødet i marts vælges medlemmer til bestyrelsen. Disse medlemmer har det overordnede ansvar for skolens ve og vel. Bestyrelsen ansætter forstander og lægger de overordnede økonomiske rammer. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig i.fht. overholdelse af højskolelovgivningen. Enhver der er interesseret i skolen, dens indhold og drift, og som kan bakke op om skolens værdigrundlag og formål, kan være medlem af Uldum højskoles skolekreds.

Skolekredsens årsmøde ligger i forbindelse med Højskoledagen midt i marts. I 2018 ligger årsmødet lørdag d. 17. marts kl. 13.30. Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmerne med årsskriftet omkring jul.

Årsskrift
Uldum Højskole udgiver hvert år op til jul et årsskrift med artikler fra højskolens verden. I årsskriftet kan man læse nyt fra skolen, – årets gang, nye tiltag, skift i medarbejderstaben, beretning fra bestyrelse og elevforening m.v. Der er også billeder af eleverne der gik på skolen det forløbne år, samt billeder fra årets gang. Endelig indeholder skriftet altid forskellige artikler skrevet af folk med tilknytning til Uldum Højskole.

page-templates/template_3.php