Alle arrangementer er gratis for elever på skolen

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

Foredrag: Brexit som wake-up call?
Tirsdag d. 3 oktober kl. 19.30, med Peter Laugesen og Elena Askløf
I Storbritannien har vi filmet interviews med unge briter om deres tanker og visioner for fremtiden og om deres politiske engagement og overbevisning. Rejsen gjorde det klart, at situationen i Storbritannien siger rigtig meget om, hvilket politisk klima unge skal blive politisk bevidste i i dag. Et klima, hvor det er svært at stole på medierne, hvor den ældre generation generelt er nostalgiske og konservative og hvor den komplekse globale udvikling kombineret med den stærke individualisme ofte resulterer i en kollektiv apati. MEN rejsen gjorde det også klart, hvordan Brexit har været et politisk wake-up call for de unge.

 


Foredrag: Fortvivl ikke – det er okay at tvivle

Tirsdag d. 10 oktober kl. 19.30, med Kasper Selmar Pedersen

Foredraget handler om hvordan man skaber inkluderende fællesskaber, hvor vi ikke kun deler vores sejre men også vores nederlag med hinanden. Foredraget vil igennem en ung mands personlige beretning om flere studieskift, to højskoleophold samt stress og depression vise, at det er okay at være i tvivl.  Samt vise, hvordan fællesskabet styrkes, når den enkelte tør se tvivlen i øjnene.

 

 

Foredrag: Velkommen til hyperverden
Tirsdag d. 24 oktober kl. 19.30, Med Anders Hougaard, lektor ph.d. ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. Han forsker i medier og kognition og har jævnligt optrådt i aviser, radio og TV.

I dette foredrag sættes der fokus på, hvordan vi (og særligt unge) oplever verden, os selv og hinanden i og igennem de nye medier og hvilke effekter, det kan have på godt og ondt. Det belyses, hvordan digitale medier tilføjer verden en ”fjerde dimension” og bruges til at skabe fænomener som ”hyperkropslighed”, ”hyperpersonlige relationer”, ”ekstra-kropslighed” og avatar. Der tages udgangspunkt i eksempler, der ligger tæt på publikums hverdag (for eksempel sociale medier, dating medier og personlige kommunikationsformer) og belysningen af mediernes historiske arv trækker linjer gennem kunst, litteratur, videnskab og teknologisk udvikling helt tilbage til de forhistoriske hulemalerier. Foredraget er rigt på spændende, underholdende og genkendeligt eksempelmateriale. Det trækker på et bredt spekter af aktuel forskning og åndshistorie og det rummer både kontroversielle og provokerende elementer.

 

Foredrag: Luther og kvinderne 
Tirsdag d. 7 november kl. 19.30, med Med Pia Fris Laneth , Forfatter og journalist. Har blandt andet skrevet bestselleren ”Lillys Danmarkshistorie”

»Gud har givet kvinden brede hofter og en stor bag, for at hun skal sidde stille og passe sit hjem,« skrev Luther. Nonnen Katharina von Bora fik ham på andre tanker. Hun flygtede fra sit kloster sammen med en gruppe nonner, som var inspireret af Luthers oprør mod Pavekirken. I 1525 giftede Luther og Katharina sig og fik seks børn. Reformationen blev på mange områder et tilbageslag for kvinders rettigheder. Men hr. og fru Luthers ægteskab blev et forbillede for protestantiske familier: Arbejdsdeling i gensidig respekt og kærlighed, samt en grundlæggende accept af, at mand og kvinde er lige for Gud. I romantikkens Danmark talte ikke mindst Grundtvig for, at de to køns forskellighed i vekselvirkning kan og bør styrke hinanden og gå op i en højere enhed. Han kritiserede den lærde kultur, der prioriterer det mandlige, gør fornuften kold og tilsidesætter den varme og hjertelige kvindelige fornuft. Århundreder efter reformationen banede protestantismens menneskesyn vejen for, at kvinder fik borgerlige rettigheder på lige fod med mænd, og for at kirken forandrede sig til et værdigt åndeligt rum for begge køn – hvor kvinder hoppede i præstekjolen og steg op på prædikestolen.

 

NYHEDER