Førstehjælp

Der omkommer hvert år mange mennesker ved trafikuheld o. lign. Mindst ¼ af disse kunne reddes, hvis flere havde kendskab til almindelig førstehjælp. Kurset her indeholder almindelig førstehjælp ved pludselig opstået sygdom og ulykker – herunder kunstigt åndedræt og hjertemassage. Der vil også blive undervist i brug af hjertestarter – AED. Kurset er gældende i forbindelse med det lovpligtige kursus til kørekort. Faget er også egnet hvis du bare skal have genopfrisket dit førstehjælpsbevis. Kursusbevis udstedes. Materialeudgift ca.100 kr.