Etik og eksistens

Filosofi – Videnskabsteori
Videnskabsteori er en kritisk filosofisk tilgang til videnskab, og handler om at arbejde med videnskabens nomer og baggrund. I denne undervisningsrække skal vi bl.a. arbejde med Thomas Kuhn og logisk positivismes forskellige definitioner af videnskabelige reglsæt, hvor vi vil komme til at snakke om, hvordan man har tænkt videnskab de seneste 100 år, og hvordan man stadig tænker den.
Forløbet leder også henimod, at vi kan kigge nærmere på videnskabsetiske problemstillinger. Historien vidner om, at crazy science langt fra hører skønlitteraturen til. Vi skal stifte bekendtskab med Stanley Milgrams psykologiske eksperimenter i 1960’erne samt nazisten Josef Mengeles medicinske forsøg. Vi skal også arbejde med videnskaber som eugenitik og frenologi, som synes at være gået i glemmebogen.
I forløbet skal vi bl.a. forsøge os med teatersport og kigge nærmere på tv-serien The Knick. Her bliver mangt og meget tilladt i videnskabens tegn, og hvor deltagerne af forløbet skal teste vores videnskabsteoretiske og -etiske evner.

Filosofi – Etik og eksistens
“Der er mange Mennesker, der kommer med et Livs-Resultat ligesom Skoledrenge; de snyde deres Lærer ved at skrive Facitet ud af Regnebogen uden selv at have regnet Stykket.” Søren Kierkegaard
Etik eller moralfilosofi er en praktisk filsofisk disciplin, der har en lang historie i den vestlige verdens tænkning. I denne undervisningsrække skal vi ikke slavisk gennemgå moralfilosofien. Dog vil flere af de grand old men som Immuanuel Kant, Jeremy Bentham og Kierkegaard være på programmet, og vi skal arbejde med, hvordan hverdagens spørgsmål kan blive belyst med moralfilosofi – for så kan man vel ikke handle ondt? Og derudover skal vi også diskutere, hvorfor det syge sind er blevet objekt for psykologien og psykiatrien – og ikke etikken.
I dette forløb skal vi afprøve de forskellige etikker ved en dilemmadebat i bedste Mads og Monopolet-stil, hvor de forskellige etiske filosofier afprøves. Vi skal snakke om etik ud fra forskellige film og fortællinger – bl.a. Cormac McCarthys The Road og Gustave Flauberts Madame Bovery.