Dansk som andetsprog

Bliv bedre til at udtrykke dig på og forstå dansk. I dette fag skal du arbejde individuelt eller i små grupper med sprogfærdigheder i såvel mundtligt som skriftligt dansk. Det gælder grammatik, udtale, samtaleøvelser såvel som at læse og skrive på forskellige niveauer.

Højskolelærer-Charlotte-Heiden