Antropologi

Vi skal lære om mennesket. Individer, grupper og samfund er så meget mere, end vores umiddelbare billede og kategorisering af dem. I antropologi vil vi forsøge at se verden med et åbent sind og forstå hvorfor folk handler og lever som de gør. Sammen vil vi zoome ind på det kulturelle og sociale når vi undersøger mennesket i sin mangfoldighed. Vi vil både kigge ud i den store verden og beskæftige os med dem tæt på os og vi skal debattere grupper og samfund jeg har mødt på mine rejser til blandt andet Indien, Nepal, Syrien, Tanzania og Tyrkiet. Desuden skal alle lave en undersøgelse af en gruppe eller et socialt fænomen de finder interessant, gerne gennem de interview- og observationsteknikker vi også kommer omkring.

page-templates/template_3.php